ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.06.2019 13:13:59

ამოცანა: Sorta სორტირება

მომხმარებელი: shotiko21

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
pair <int,int> x[105];
int a,b,c,q,w,k,i,j,l,n,m;
int main(){
 cin>>a>>b;
 n=a;
for(i=0;i<1000;i++){
  w=n;
  x[i].second=n;
 while(w>0){ 
    x[i].first=x[i].first*10+w%10;
    w=w/10;}
    j++;
    n++;
    if(n-1==b) break;}
    sort(x,x+j);
    for(i=0;i<j;i++){
      cout<<x[i].second<<endl;}
}
PROB_cpp_UID413PID51_3c11f3/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID413PID51_3c11f3/main.cpp:17:18: error: 'sort' was not declared in this scope
    sort(x,x+j);
         ^