ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.06.2019 13:11:55

ამოცანა: Sorta სორტირება

მომხმარებელი: arjevanidzeS

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,i,j,n,x,k,y,z,ans;
pair <int, int> d[101];
main (){
	cin>>a>>b;
  for (i=a; i<=b; i++){
  	n=i; x=n%10; n=n/10;
  	while (n>0){
  		x=x*10+n%10;
  		n=n/10;
		}
		d[j].first=x;
		d[j].second=i;
		j++;
	}
	sort(d,d+j);
	for (i=0; i<j; i++)
	cout<<d[i].second<<endl;
PROB_cpp_UID378PID51_4f9190/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID378PID51_4f9190/main.cpp:19:25: error: expected '}' at end of input
 cout<<d[i].second<<endl;
             ^