ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.06.2019 12:38:49

ამოცანა: Sorta სორტირება

მომხმარებელი: nika77eedd

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int q,w,c,i,j,n,x,y,z,ans;
pair <int, int> d[101];
main (){
	cin>>q>>w;
  for (i=q; i<=w; i++){
  	n=i; x=n%10; n=n/10;
  	while (n>0){
  		x=x*10+n%10;
  		n=n/10;
		}
		d[j].first=x;
		d[j].second=i;
		j++;
	}
	sort(d,d+j);
	for (i=0; i<j; i++)
	cout<<d[i].second<<endl;
}
PROB_cpp_UID506PID51_3ad4e0/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID506PID51_3ad4e0/main.cpp:17:12: error: 'sort' was not declared in this scope
 sort(d,d+j);
      ^