ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.06.2019 08:59:57

ამოცანა: მერამდენე დღეა?

მომხმარებელი: sabashavgulidze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა,
PROB_cpp_UID483PID148_4da1c5/main.cpp:1:1: error: expected unqualified-id before ',' token
 ,
 ^
PROB_cpp_UID483PID148_4da1c5/main.cpp:1:1: error: expected unqualified-id at end of input