ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 04.06.2019 14:24:52

ამოცანა: აბრევიატურა

მომხმარებელი: anri

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
	char a[1000];
	char y;
	int k = 1;
	while(cin>>y && cin.get()!='\n'){

		
		if(y=='A'){
		a[k]='A';
	  k++;
	}	
		if(y=='B'){
		a[k]='B';
	  k++;
	}
		if(y=='C'){
		a[k]='C';
	  k++;
	}
	if(y=='D'){
		a[k]='D';
	  k++;
	}
	if(y=='E'){
		a[k]='E';
	  k++;
	}
	if(y=='F'){
		a[k]='F';
	  k++;
	}
	if(y=='G'){
		a[k]='G';
	  k++;
	}
	if(y=='H'){
		a[k]='H';
	  k++;
	}
	if(y=='I'){
		a[k]='I';
	  k++;
	}
	if(y=='J'){
		a[k]='J';
	  k++;
	}
	if(y=='K'){
		a[k]='K';
	  k++;
	}
	if(y=='L'){
		a[k]='L';
	  k++;
	}
	if(y=='M'){
		a[k]='M';
	  k++;
	}
	if(y=='N'){
		a[k]='N';
	  k++;
	}
	if(y=='O'){
		a[k]='O';
	  k++;
	}
	if(y=='P'){
		a[k]='P';
	  k++;
	}if(y=='Q'){
		a[k]='Q';
	  k++;
	}
	if(y=='R'){
		a[k]='R';
	  k++;
	}
	if(y=='S'){
		a[k]='S';
	  k++;
	}
	if(y=='T'){
		a[k]='T';
	  k++;
	}
	if(y=='U'){
		a[k]='U';
	  k++;
	}
	if(y=='V'){
		a[k]='V';
	  k++;
	}
	if(y=='W'){
		a[k]='W';
	  k++;
	}
	if(y=='X'){
		a[k]='X';
	  k++;
	}
	if(y=='Y'){
		a[k]='Y';
	  k++;
	}
	if(y=='Z'){
		a[k]='Z';
	  k++;
	}
    
	}
	for(int i=0;i<=k;i++)cout<<a[i];
	return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
Tarjan
გამომავალი მონაცემები
T
თქვენი პასუხი
T
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Paul-Jessica-Leto-Alia-Duncan-Tuffir
გამომავალი მონაცემები
PJLADT
თქვენი პასუხი
PAT
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Marko-Matej-Ivan-Luka
გამომავალი მონაცემები
MMIL
თქვენი პასუხი
MMI
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Mumford-Sons
გამომავალი მონაცემები
MS
თქვენი პასუხი
MS
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Peter-Andrew-James-John-Philip-Bartholomew
გამომავალი მონაცემები
PAJJPB
თქვენი პასუხი
PAP
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Matthew-Thomas-James-Thaddeus-Simon-Judas
გამომავალი მონაცემები
MTJTSJ
თქვენი პასუხი
MTSJ
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Tomislav-Luka-Goran-Filip-Leo-Bruno
გამომავალი მონაცემები
TLGFLB
თქვენი პასუხი
TGFLB
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Malnar-Separovic-Bohr
გამომავალი მონაცემები
MSB
თქვენი პასუხი
M
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-Opeasdfjkadfhkahf
გამომავალი მონაცემები
ABCDEFGHIJKLMNO
თქვენი პასუხი
ABCDEFGHIJKLMNO?
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Einstein-Zweistein-Dreistein
გამომავალი მონაცემები
EZD
თქვენი პასუხი
E
ჩეკერის პასუხი
NO