ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 02.06.2019 23:39:54

ამოცანა: უცნაური ლიფტი

მომხმარებელი: goga2000

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main(){

	int a, b, max, min;
	a = 0;
	string wow;
	cin >> wow;
	max =INT_MIN, min =INT_MAX;
	for (int i = 0; i < wow.size(); i++) {
		if (wow[i] == 'U')a++;
		else a--;
		if (max < a)max = a;
		if (min > a)min = a;


	}
	cout << max - min+1 << endl;

	system("pause");
}
PROB_cpp_UID224PID158_8e2ded/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID224PID158_8e2ded/main.cpp:10:7: error: 'INT_MIN' was not declared in this scope
 max =INT_MIN, min =INT_MAX;
    ^~~~~~~
PROB_cpp_UID224PID158_8e2ded/main.cpp:10:21: error: 'INT_MAX' was not declared in this scope
 max =INT_MIN, min =INT_MAX;
           ^~~~~~~