ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 31.05.2019 22:44:13

ამოცანა: უცნაური ლიფტი

მომხმარებელი: Tv_I_Ni

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 20.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
string s;
long long n, a[10000],k,i = 0;
int main()
{
 cin>>s;
n=s.size();
for (k = 0; k < n; k++)
{
 if (s[k]=='U') i ++;
 if (s[k]=='D')
 {
  if (s[k+1] == 'U') { i = i; continue;}
  if (s[k+1] != 'U')
  {
   i++;
  }
 }
}
cout << i;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
UDUUU
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
UDDD
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
DUDUD
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
UDDUDDUDDUDDU
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
9
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
DDDD
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
UUUUUUUUUUUUUUUUU
გამომავალი მონაცემები
18
თქვენი პასუხი
17
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
DDDUUUUUUUUUUUUUUDDD
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
19
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
UDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
30
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
UUUDUUUDUUUDUUUDUUUDUUUDUUUDUUUDUUUDUUUDUUUDUUUDUUUDUUUD
გამომავალი მონაცემები
30
თქვენი პასუხი
43
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
D
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO