ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 31.05.2019 16:52:57

ამოცანა: კლებადი უბნები

მომხმარებელი: nikanika123

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;int main(){
	string str;
	cin >> str;

	int count = 0;
	int part = 1;

	// loop through
	for(int i =0; i < str.length(); i++){
		char ch = str[i];
		if(i+1 == str.length())break;

		char ch1 = str[i+1];
  
    // cout << "vamowmeb: " << i<< " " << ch <<" " << ch1 << endl;
		if(ch > ch1){
			part++;
		}else{
			part = 1;
		}
    
		if( part == 2){
		 // cout << "shemovedi: " << i << endl;
			count ++;
		}
	}
// 6543432321112
	cout << count << endl;


	return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
543217654
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12345
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9876543210
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
54545454545454
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
60
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
123451234512 
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
900900900000
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
76598033182
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
77777777777
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8519742648294
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES