ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 31.05.2019 11:53:21

ამოცანა: მაღლები და დაბლები

მომხმარებელი: gukexa

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>

usign namesapce std;

int main();

int a;
cin>>a;
int b;
cin>>b;
int c;
cin>>c;
int d;
cin>>d;
int e;
cin>>e;
int f;
cin>>f;

int magali=0;
int dabali=0;

if(a>f && a>b){
  magali++;
}if(a<f && a<b){
  dabali++;
}if(b>a && b>c){
  magali++;
}if(c<b && c<d){
  dabali++;
}if(d>c && d>e){
  magali++;
}if(d<c && c<e){
  dabali++;
}if(e>d && e>f){
  magali++;
}if(e<d && e<f){
  dabali++;
}if(f>e && f>a){
  magali++;
}if(f<e && f<a){
  dabali++;
}

cout<<magali<<endl;
cout<<dabali<<endl;


system("pause");
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:3:1: error: 'usign' does not name a type
 usign namesapce std;
 ^~~~~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:8:1: error: 'cin' does not name a type
 cin>>a;
 ^~~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:10:1: error: 'cin' does not name a type
 cin>>b;
 ^~~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:12:1: error: 'cin' does not name a type
 cin>>c;
 ^~~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:14:1: error: 'cin' does not name a type
 cin>>d;
 ^~~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:16:1: error: 'cin' does not name a type
 cin>>e;
 ^~~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:18:1: error: 'cin' does not name a type
 cin>>f;
 ^~~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:23:1: error: expected unqualified-id before 'if'
 if(a>f && a>b){
 ^~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:25:2: error: expected unqualified-id before 'if'
 }if(a<f && a<b){
 ^~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:27:2: error: expected unqualified-id before 'if'
 }if(b>a && b>c){
 ^~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:29:2: error: expected unqualified-id before 'if'
 }if(c<b && c<d){
 ^~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:31:2: error: expected unqualified-id before 'if'
 }if(d>c && d>e){
 ^~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:33:2: error: expected unqualified-id before 'if'
 }if(d<c && c<e){
 ^~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:35:2: error: expected unqualified-id before 'if'
 }if(e>d && e>f){
 ^~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:37:2: error: expected unqualified-id before 'if'
 }if(e<d && e<f){
 ^~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:39:2: error: expected unqualified-id before 'if'
 }if(f>e && f>a){
 ^~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:41:2: error: expected unqualified-id before 'if'
 }if(f<e && f<a){
 ^~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:45:1: error: 'cout' does not name a type
 cout<<magali<<endl;
 ^~~~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:46:1: error: 'cout' does not name a type
 cout<<dabali<<endl;
 ^~~~
PROB_cpp_UID479PID7_0edd5e/main.cpp:57:7: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
 system("pause");
    ^