ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 30.05.2019 17:03:11

ამოცანა: ქიმია

მომხმარებელი: dzroxistili

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 90.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long ans, n;
string s;
int main(){
  cin>>n;
  cin>>s;
  for(long long i=1; i<n; i++){
    if(int(s[i])>=49 && int(s[i])<=57){
      if(s[i-1]=='H') ans+=int(s[i])-48;
      else if(s[i-1]=='C') ans+=(int(s[i])-48)*12;
      else if(s[i-1]=='N') ans+=(int(s[i])-48)*14;
      else ans+=(int(s[i])-48)*16;
    }
       if(i==n-1 && (int(s[i])<49 || int(s[i])>57)){
      if(s[i]=='H') ans+=1;
      else if(s[i]=='C') ans+=12;
      else if(s[i]=='N') ans+=14;
      else ans+=16;
      }
       if((int(s[i-1])<49 || int(s[i-1])>57) && (int(s[i])<49 || int(s[i])>57)){
      if(s[i-1]=='H') ans+=1;
      else if(s[i-1]=='C') ans+=12;
      else if(s[i-1]=='N') ans+=14;
      else ans+=16;  
      }
  }
      cout<<ans;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6
C2H5OH
გამომავალი მონაცემები
46
თქვენი პასუხი
46
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
CO
გამომავალი მონაცემები
28
თქვენი პასუხი
28
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
C6H5NH2
გამომავალი მონაცემები
93
თქვენი პასუხი
93
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
N2O5
გამომავალი მონაცემები
108
თქვენი პასუხი
108
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
O3
გამომავალი მონაცემები
48
თქვენი პასუხი
48
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
N
გამომავალი მონაცემები
14
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2
H1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
H1H1H1H1H1H1H1H1H1H1
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
66
O9O9O9O9O9O9O9O9O9O9H5H2HC7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C7C
გამომავალი მონაცემები
3140
თქვენი პასუხი
3140
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
H1H2H3H4H5H6H7H8H9NCN4CC6CC3CC8O9O8O7H1H2H3H4H5N5C5H4H2H1H2H3H4H5H6H7H8H9NCN4CC6CC3CC8O9O8OHN2C3H4O5
გამომავალი მონაცემები
1706
თქვენი პასუხი
1706
ჩეკერის პასუხი
YES