ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 30.05.2019 16:06:40

ამოცანა: სტრიქონის გაშლა

მომხმარებელი: nika123

ვერდიქტი: მოწმდება

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a, b, c, d, n;
string s;
int main()
{
  cin>>s;
  n=s.size();
  if(n==1)
  {
    cout<<s;
    return 0;
  }
  for(int i=0; i<n; i++)
  {
    if(s[i]=='1' || s[i]=='2' || s[i]=='3' || s[i]=='4' || s[i]=='5' || s[i]=='6' || s[i]=='7' || s[i]=='8' || s[i]=='9') a=int(s[i])-48;
    i++;
    if(s[i]=='1' || s[i]=='2' || s[i]=='3' || s[i]=='4' || s[i]=='5' || s[i]=='6' || s[i]=='7' || s[i]=='8' || s[i]=='9') b=int(s[i])-48, a=a*10+b, i++;
    //cout<<a<<endl;
    for(int j=0; j<a; j++) cout<<s[i];
  
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
ABC
გამომავალი მონაცემები
ABC
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Z
გამომავალი მონაცემები
Z
თქვენი პასუხი
Z
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
O2A3O2AO
გამომავალი მონაცემები
OAAOOOAAO
თქვენი პასუხი
AAOOOAA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
A2B3C4D5E6F7G
გამომავალი მონაცემები
ABBCCCDDDDEEEEEFFFFFFGGGGGGG
თქვენი პასუხი
BBCCCDDDDEEEEEFFFFFFGGGGGGG
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2A
გამომავალი მონაცემები
AA
თქვენი პასუხი
AA
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
გამომავალი მონაცემები
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
გამომავალი მონაცემები
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO