ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 29.05.2019 16:15:06

ამოცანა: ციფრთა ჯამი

მომხმარებელი: chanksela69

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,i,n;
int main(){
  cin>>n;
  for(i=0;i<n;i++){
    a+=n%10;
    n=n/10
  }
  cout<<a;
}
PROB_cpp_UID107PID22_3bd233/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID107PID22_3bd233/main.cpp:9:5: error: expected ';' before '}' token
   }
   ^