ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 23:12:54

ამოცანა: გამყოფების რაოდენობა

მომხმარებელი: BakuriJaparidze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,d,n,p,q,k,e;
main () {
cin>>n;
for (i=1 i<=n i++) {
  if (n%1==0) m++;
  
}
 cout<<m;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:6: error: 'i' was not declared in this scope
 for (i=1 i<=n i++) {
   ^
main.cpp:10:8: error: 'm' was not declared in this scope
 cout<<m;
    ^
main.cpp:11:1: error: expected primary-expression before '}' token
 }
 ^
main.cpp:11:1: error: expected ')' before '}' token
main.cpp:11:1: error: expected primary-expression before '}' token