ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 23:00:14

ამოცანა: საბანკო ოპერაციები

მომხმარებელი: guga_t

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int N;
long long num1, num2,sum=0;
int main()
{
	cin >> N;
		for (int  j = 0; j <N; j++)
		{
			cin >> num1 >> num2;
			if (num1 == 1)sum = sum + num2;
			else if(num1==2) sum = sum - num2;
		}
	
	cout << sum;

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
1 100
1 150
2 200
გამომავალი მონაცემები
50
თქვენი პასუხი
50
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
2 125
1 275
1 200
2 150
2 300
გამომავალი მონაცემები
-100
თქვენი პასუხი
-100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
617
1 581295
2 618841
2 81920
2 532808
1 864301
2 978375
1 566010
2 338604
1 124020
1 457850
1 974905
1 459920
1 842751
2 422112
1 535485
2 748865
1 289644
1 19179
1 805537
2 978440
1 918618
1 331000
1 720648
1 240292
2 174260
1 6...
გამომავალი მონაცემები
5948220
თქვენი პასუხი
5948220
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
643
2 954825
1 463093
1 449997
2 600452
2 929352
2 792198
2 738300
1 813715
2 878948
2 838822
2 696354
2 317448
1 877940
2 393122
2 78606
1 461966
1 117200
1 344310
1 643230
2 978820
1 241970
1 752606
2 864581
2 703603
1 148890
1 ...
გამომავალი მონაცემები
17981446
თქვენი პასუხი
17981446
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
375
1 762676
1 967442
1 318440
2 205688
1 788445
1 388555
2 480780
1 170176
2 893252
2 830950
2 319616
2 494328
2 929053
1 321184
2 273957
2 13920
2 189360
2 92878
1 243296
2 266672
2 409906
2 379642
1 726752
1 865476
2 442286
1 3...
გამომავალი მონაცემები
-104262
თქვენი პასუხი
-104262
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
137
1 846896
1 838990
1 375606
1 502534
2 859767
1 190086
1 939776
1 495452
2 636410
2 508456
1 686792
2 567908
1 143374
2 679415
1 698212
2 22930
1 836160
1 636448
2 342416
1 192044
1 921206
1 368204
1 480060
2 349146
1 206370
1 ...
გამომავალი მონაცემები
5331757
თქვენი პასუხი
5331757
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
865
2 345008
2 334530
1 642203
2 713250
2 949335
1 784150
2 181744
1 649050
2 509498
1 894668
2 166646
2 900430
2 318616
1 697960
2 833580
1 402075
2 344348
2 337970
1 902451
2 829412
2 790885
1 467905
2 632720
2 618687
2 285297
2...
გამომავალი მონაცემები
27919906
თქვენი პასუხი
27919906
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
787
2 885954
1 686255
1 744288
2 970619
2 281386
2 29094
1 786332
2 727650
1 642400
1 198856
1 403010
2 987232
1 374080
1 533750
2 632412
1 760995
2 712010
2 554993
1 756224
2 126077
2 242944
2 628936
2 879488
2 961760
1 201885
2 ...
გამომავალი მონაცემები
-18749227
თქვენი პასუხი
-18749227
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
535
2 665066
1 515600
2 240060
2 675520
1 740228
1 423028
2 190674
2 953308
2 821525
1 875917
2 384220
1 758920
2 216750
2 840970
1 186832
1 331835
2 961289
1 807518
1 605274
2 405535
1 693200
2 489056
2 489075
2 896542
2 146977
2...
გამომავალი მონაცემები
-9144702
თქვენი პასუხი
-9144702
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
751
2 467244
1 635779
2 877932
1 976000
1 322080
1 1560
1 574530
1 663731
2 788127
2 394511
1 692720
2 518764
2 251790
2 725394
1 224850
2 232640
2 126126
2 126352
2 114000
2 241653
1 801206
1 80440
2 756160
2 322390
1 598415
1 54...
გამომავალი მონაცემები
-4109671
თქვენი პასუხი
-4109671
ჩეკერის პასუხი
YES