ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 22:50:34

ამოცანა: ციფრების გადანაცვლება

მომხმარებელი: lukageo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int x,a,b,c,d;
main() {
  cin>>x;
  x=b*100+a*10+c;
  d=a*100+b*10+c;
  if(a>b a>c b>c) cout<<d;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:8:13: error: expected ')' before 'a'
   if(a>b a>c b>c) cout<<d;
       ^