ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 22:49:14

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: l_nadirashvili3

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int A,B,C;
main()
cin>>A>>B>>C;
{
if(A+B>C && A+C>B && B+C>A)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
}
main.cpp:5:1: error: expected constructor, destructor, or type conversion before 'cin'
 cin>>A>>B>>C;
 ^~~
main.cpp:6:1: error: expected unqualified-id before '{' token
 {
 ^