ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 22:39:46

ამოცანა: ციფრების გადანაცვლება

მომხმარებელი: lukageo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int x,a,b,c,d;
main() {
  cin>>x;
  x==b*100+a*10+c;
  d==a*100+b*10+c;
  if(a>b && a>c && b>c) cout<<d;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
526
გამომავალი მონაცემები
652
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
208
გამომავალი მონაცემები
820
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
961
გამომავალი მონაცემები
961
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
916
გამომავალი მონაცემები
961
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
171
გამომავალი მონაცემები
711
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
228
გამომავალი მონაცემები
822
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
444
გამომავალი მონაცემები
444
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100
გამომავალი მონაცემები
100
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
177
გამომავალი მონაცემები
771
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
789
გამომავალი მონაცემები
987
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO