ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 22:18:18

ამოცანა: სამკუთხედის აგება

მომხმარებელი: lukageo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c;
main() {
 cin>>a>>b>>c;
 if (a+b>c a+c>b b+c>a ) cout<<"TES"; else cout<<"NO";
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:13: error: expected ')' before 'a'
 if (a+b>c a+c>b b+c>a ) cout<<"TES"; else cout<<"NO";
       ^