ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 22:09:08

ამოცანა: კალათბურთი

მომხმარებელი: lukageo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a1,b1,a2,b2,a3,b3,a4,b4;
main() {
  cin>>a1>>b1>>a2>>b2>>a3>>b3>>a4>>b4;
if (a1+a2+a3+a4>b1+b2+b3+b4) cout"FIRST";
if (a1+a2+a3+a4<b1+b2+b3+b4) cout"SECOND";
if(a1+a2+a3+a4==b1+b2+b3+b4) cout"OVERTIME";
  
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:34: error: expected ';' before string constant
 if (a1+a2+a3+a4>b1+b2+b3+b4) cout"FIRST";
                 ^~~~~~~
main.cpp:7:34: error: expected ';' before string constant
 if (a1+a2+a3+a4<b1+b2+b3+b4) cout"SECOND";
                 ^~~~~~~~
main.cpp:8:34: error: expected ';' before string constant
 if(a1+a2+a3+a4==b1+b2+b3+b4) cout"OVERTIME";
                 ^~~~~~~~~~