ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 22:06:08

ამოცანა: კალათბურთი

მომხმარებელი: lukageo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a1,b1,a2,b2,a3,b3,a4,b4;
main() {
  cin>>a1>>b1>>a2>>b2>>a3>>b3>>a4>>b4;
if (a1+a2+a3+a4>b1+b2+b3+b4) cout("FIRST");
if (a1+a2+a3+a4<b1+b2+b3+b4) cout("SECOND")
if(a1+a2+a3+a4==b1+b2+b3+b4) cout("OVERTIME")
  
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:42: error: no match for call to '(std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}) (const char [6])'
 if (a1+a2+a3+a4>b1+b2+b3+b4) cout("FIRST");
                     ^
main.cpp:7:43: error: no match for call to '(std::ostream {aka std::basic_ostream<char>}) (const char [7])'
 if (a1+a2+a3+a4<b1+b2+b3+b4) cout("SECOND")
                      ^