ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 21:41:58

ამოცანა: ორი ლიფტი

მომხმარებელი: lukageo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,n,m;
main() {
  cin>>a>>b>>c;
  n=abs(a-c);
  m=abs(b-c)
  if (m<=n) cout<<n;else cout<<m;
  
  
  
  
  
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:8:5: error: expected ';' before 'if'
   if (m<=n) cout<<n;else cout<<m;
   ^~
main.cpp:8:23: error: 'else' without a previous 'if'
   if (m<=n) cout<<n;else cout<<m;
            ^~~~