ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 21:33:47

ამოცანა: ორი ლიფტი

მომხმარებელი: lukageo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c;
main() {
  cin>>a>>b>>c;
  a<c c<b ;
  if(c-a<b-c) cout<<b;else cout<<a;
  if(c-a=b-c) cout<<a;
  
  
  
  
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:9: error: expected ';' before 'c'
   a<c c<b ;
     ^
main.cpp:8:14: error: lvalue required as left operand of assignment
   if(c-a=b-c) cout<<a;
       ^