ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 21:31:51

ამოცანა: უახლოესი კვადრატი

მომხმარებელი: guga_t

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

int A,num1,num2;

int main() 
{
	cin >> A;
	for (int i = 1; i < A; i++)
	{
		if (i * i < A)num1=i*i;
		if (i * i > A) {
			num2 = i * i;
			break;
		}
	}
	if (A-num1>num2-A)
	{
		cout << sqrt(num2);
	}
	cout << sqrt(num1);
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:19:20: error: 'sqrt' was not declared in this scope
  cout << sqrt(num2);
          ^
main.cpp:21:19: error: 'sqrt' was not declared in this scope
 cout << sqrt(num1);
          ^