ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 21:29:16

ამოცანა: ორი ლიფტი

მომხმარებელი: lukageo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c;
main() {
  cin>>a>>b>>c;
  (a<c) (c<b) 
  if(c-a<b-c) cout<<b else cout<<a
  (c-a=b-c) cout<<a
  
  
  
  
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:15: error: expression cannot be used as a function
   (a<c) (c<b)
        ^