ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 21:10:38

ამოცანა: ორი უდიდესის ნამრავლი

მომხმარებელი: BakuriJaparidze

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 80.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,e,q;
main () {
a>0;
b>0;
c>0;
cin>>a>>b>>c;
d=a*b;
e=b*c;
q=a*c;
if(a>=b && b>=c) cout<<d;
if(b>=a && c>=a) cout<<e;
if(a>=b && c>=b) cout<<q;}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3 5 8
გამომავალი მონაცემები
40
თქვენი პასუხი
40
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 100 0
გამომავალი მონაცემები
10000
თქვენი პასუხი
10000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 100 100
გამომავალი მონაცემები
10000
თქვენი პასუხი
100001000010000
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
0 99 0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
99 98 100
გამომავალი მონაცემები
9900
თქვენი პასუხი
9900
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25 30 40
გამომავალი მონაცემები
1200
თქვენი პასუხი
1200
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19 20 20
გამომავალი მონაცემები
400
თქვენი პასუხი
400
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
40 40 41
გამომავალი მონაცემები
1640
თქვენი პასუხი
16401640
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
16 5 1
გამომავალი მონაცემები
80
თქვენი პასუხი
80
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
60 47 90
გამომავალი მონაცემები
5400
თქვენი პასუხი
5400
ჩეკერის პასუხი
YES