ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 02:14:31

ამოცანა: ახარისხება

მომხმარებელი: GiorgiTontua

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
main() {
	int n,k;
	int i=1;
	cin>> a >> b;
	for(int i=0; i<k; i++) {
  i=i * n % 10;
}
cout<< i%10 << endl;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:8: error: 'a' was not declared in this scope
 cin>> a >> b;
    ^
main.cpp:6:13: error: 'b' was not declared in this scope
 cin>> a >> b;
       ^