ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.11.2021 00:07:58

ამოცანა: ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული

მომხმარებელი: lukakoberidze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაinclude <iostream>
using namespace std;
main(){
  int a, b;
  cin>>a>>b;
  cout<<(a+b)/2;
}
main.cpp:1:1: error: 'include' does not name a type
 include <iostream>
 ^~~~~~~
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:5:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin>>a>>b;
   ^~~
main.cpp:6:5: error: 'cout' was not declared in this scope
   cout<<(a+b)/2;
   ^~~~