ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 22:29:50

ამოცანა: მარტივი მამრავლები

მომხმარებელი: suto

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

bool IsPrime(int n)
{
  if (n == 2) return true;
  if (n < 2 || n%2 == 0) return false;
  int lim = sqrt(n);
  for (int i=3; i<=lim; i+=2) {
    if (n%i == 0) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}


int main()
{
  int n, div = 2;
  cin >> n;
  while (n > 1) {
    if (!(n%div) && IsPrime(div)) {
      cout << div << " ";
      n /=div;
    }
    else 
      div++;
  }  return 0;
}
main.cpp: In function 'bool IsPrime(int)':
main.cpp:9:21: error: 'sqrt' was not declared in this scope
   int lim = sqrt(n);
           ^