ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 21:20:10

ამოცანა: ორი სიმრავლის ნამრავლი

მომხმარებელი: khuttssso

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 90.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int a,b,c,d,cnt=0;
int arr[100];
int main () {
  cin>>a>>b>>c>>d;
  for (int i=min(a,b);  i<=max(a,b);  i++) {
    for (int j=min(c,d);  j<=max(c,d);  j++) {
      arr[i*j]++;
    }
  }
  for (int i=0;  i<100; i++) {
    if (arr[i]>0) {
      cnt++;
    }
  }
  cout<<cnt;
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7 9 1 8
გამომავალი მონაცემები
23
თქვენი პასუხი
23
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 9 10 9
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3 6 4 1
გამომავალი მონაცემები
13
თქვენი პასუხი
13
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9 9 8 10
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 7 2 7
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
15
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 4 7 9
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
9
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8 10 4 4
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4 4 1 8
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4 9 2 6
გამომავალი მონაცემები
22
თქვენი პასუხი
22
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 5 9 1
გამომავალი მონაცემები
37
თქვენი პასუხი
37
ჩეკერის პასუხი
YES