ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 20:39:04

ამოცანა: 3-ის ჯერადების გარდა

მომხმარებელი: mikaze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include
<iostream>
using namepases std
int main
{cin>>l>>r
while(l<R l=l+1)[if L%3=0 cout<<l]
}
main.cpp:1:9: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
 #include
         ^
main.cpp:2:1: error: expected unqualified-id before '<' token
 <iostream>
 ^