ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 20:30:07

ამოცანა: 3-ის ჯერადების გარდა

მომხმარებელი: mikaze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა<iostream>
using namepases std
int main
[cin>>l>>r
while(l>R l=l+1)[if L%3=0 cout<<l]
]
main.cpp:2:1: error: expected unqualified-id before '<' token
 <iostream>
 ^