ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 20:29:23

ამოცანა: 3-ის ჯერადების გარდა

მომხმარებელი: mikaze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#includeiostream
using namepases std
int main
[cin>>l>>r
while(l>R l=l+1)[if L%3=0 cout<<l]
]
main.cpp:1:2: error: invalid preprocessing directive #includeiostream
 #includeiostream
  ^~~~~~~~~~~~~~~
main.cpp:2:7: error: expected nested-name-specifier before 'namepases'
 using namepases std
       ^~~~~~~~~