ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 20:27:55

ამოცანა: 3-ის ჯერადების გარდა

მომხმარებელი: mikaze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include
<iostrean>
using namepases std
int main
[cin>>l>>r
while(l>R l=l+1)[if L%3=0 cout<<l]
]
main.cpp:1:9: error: #include expects "FILENAME" or <FILENAME>
 #include
         ^
main.cpp:2:1: error: expected unqualified-id before '<' token
 <iostrean>
 ^