ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 20:25:04

ამოცანა: 3-ის ჯერადების გარდა

მომხმარებელი: mikaze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostrean>using namepases std
int main
[cin>>l>>r
while(l>R l=l+1)[if L%3=0 cout<<l]
]
main.cpp:1:25: warning: extra tokens at end of #include directive
 #include<iostrean>using namepases std
             ^~~~~~~~~
main.cpp:1:38: fatal error: iostrean>usin: No such file or directory
 #include<iostrean>using namepases std
                   ^
compilation terminated.