ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 20:08:05

ამოცანა: ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული

მომხმარებელი: iTaCHi

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,x,y;
main() {
	cin>>a>>b;
	x=(a+b)/2;
	y=(a+b)%2*5;
	cout<<x<<"."<<y;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
 35 81
გამომავალი მონაცემები
58.0
თქვენი პასუხი
58.0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
14 29
გამომავალი მონაცემები
21.5
თქვენი პასუხი
21.5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0 0
გამომავალი მონაცემები
0.0
თქვენი პასუხი
0.0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0 1
გამომავალი მონაცემები
0.5
თქვენი პასუხი
0.5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 101
გამომავალი მონაცემები
100.5
თქვენი პასუხი
100.5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000 500
გამომავალი მონაცემები
750.0
თქვენი პასუხი
750.0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9999 10001
გამომავალი მონაცემები
10000.0
თქვენი პასუხი
10000.0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0 30000
გამომავალი მონაცემები
15000.0
თქვენი პასუხი
15000.0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
125 375
გამომავალი მონაცემები
250.0
თქვენი პასუხი
250.0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
30000 30000
გამომავალი მონაცემები
30000.0
თქვენი პასუხი
30000.0
ჩეკერის პასუხი
YES