ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 19:43:40

ამოცანა: შემთხვევითი რიცხვების შემოწმება

მომხმარებელი: Tokoqurdadze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <set>
#include <vector>

using namespace std;

set<int> numbers;
vector<int> numberso;
int main(){
  int amount
  cin>> amount;
  for(int i = 0 ; i < amount ; i++){
    int num;
    cin >> num;
    int a,b;
    
    b= numberso.size();
    numbers.insert(num);
    numberso.push_back(num);
    if(b<numberso.size()){
      cout<< "RAND" << endl;
    }
    else{
      cout << "DUB" << endl;
    }
  }
  return 0;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:11:5: error: expected initializer before 'cin'
   cin>> amount;
   ^~~
main.cpp:12:25: error: 'amount' was not declared in this scope
   for(int i = 0 ; i < amount ; i++){
             ^~~~~~