ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 19:42:18

ამოცანა: რიცხვი და სიმრავლე

მომხმარებელი: goduadze_saba

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int a[20000],s,n,i,l,r,m,ans=0; 
int main (){
	cin>>n>>s;
	for (i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];
	sort(a,a+n+1);
	for (i=1; i<l; i++){
		l=1; r=n;
		while (l<r) {
      m=(l+r)/2;
      if (a[m]<s-a[i]) l=m+1;
      else r=m;
    }
		ans=ans+l-i;
	}
	cout<<ans;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4 6
3
5
2
1
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10 20
2
5
6
18
11
8
8
3
12
11
გამომავალი მონაცემები
34
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 1234
232
536
479
830
813
688
1000
641
132
613
97
875
738
897
468
337
744
716
831
448
362
779
320
684
731
818
7
433
279
471
402
863
358
232
692
523
920
691
163
51
655
260
278
392
156
97
728
900
812
910
699
525
40
18
208
123
187
566
555
818
36
956
680
74...
გამომავალი მონაცემები
3477
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
500 50000
33872
34068
22778
17656
20312
29167
27488
29092
3589
30525
5800
5303
12929
7235
4448
14498
22853
13508
6555
28309
14063
550
33013
32310
8867
15737
9613
21510
21889
22814
31625
12420
13541
11062
30075
33853
31455
22995
28377
477
10179
25403
31573
...
გამომავალი მონაცემები
104311
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000 200000
140449
102780
62344
111039
132163
115510
101784
132128
67824
129154
99439
42467
60909
149559
115644
57430
45175
96345
140874
27368
12637
15787
14097
68149
123531
115939
109099
74793
32238
121119
39216
89038
140251
17911
50076
122413
49773
1859
...
გამომავალი მონაცემები
374205
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000 500000
318071
166124
103063
213910
43976
208854
327036
52000
59683
80792
246722
206266
346350
178297
82905
194717
23953
62686
34743
67298
88639
281160
126887
225878
22627
275455
58962
349533
177805
58897
279968
145876
225020
149382
9785
268995
8235
10...
გამომავალი მონაცემები
420038
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
15000 729608
220380
512039
162568
522348
493027
63103
503394
481780
46519
244809
189287
561475
624145
109241
443746
118718
203097
248613
456960
234109
361748
242177
58632
16191
485032
250571
515294
494606
8213
548499
329971
228592
429864
450455
78183
25013...
გამომავალი მონაცემები
72503643
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20000 928637
430914
917721
62602
750324
455880
471431
508112
166258
543075
861468
677934
640132
739697
294499
831306
269361
735394
24852
773044
654187
572839
335029
5860
218021
63825
825088
330646
847825
354422
913725
723038
785335
844971
855889
549184
384...
გამომავალი მონაცემები
88830792
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20000 1000000
702697
706323
564360
216149
160998
624068
239928
337670
630463
66395
691805
335781
691056
481423
670471
645610
661672
363537
676545
348137
104685
370420
335752
720515
148916
352160
21959
354328
584800
305485
349063
522064
246375
466535
291325...
გამომავალი მონაცემები
152464441
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO