ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 19:26:54

ამოცანა: სიტყვები

მომხმარებელი: oni333

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n;
set <char> set1;
string s;
int main(){
  cin>>n;
  for (int i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>s;
    for(int j=0;j<s.size();j++){
      set1.insert(s[j]);
    }
    cout<<set1.size()<<endl;
    set1.clear();
  }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
EQUITYEQU
IQUETTT
PPPPPP
გამომავალი მონაცემები
6
5
1
თქვენი პასუხი
6
5
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
LORGHJYXTMBYMHXAFCQ
NSQMJ
WAJFHADOANRY
UVRACSOPHXQLB
OUWNCYWWSRHJAPLF
გამომავალი მონაცემები
15
5
10
13
14
თქვენი პასუხი
15
5
10
13
14
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8
SOW
CWBUBATIJAEE
MBHIQ
VJRWPRLV
UALYDSJKXDSDSKYX
P
D
HHMCMAGHTODEVU
გამომავალი მონაცემები
3
9
5
6
9
1
1
11
თქვენი პასუხი
3
9
5
6
9
1
1
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12
CBUOMERBKAWFHMDHG
DVOEDYRAWCMESW
KLAMXLIHIPJJVK
VIYBFGKJWHPQHYQFKYEMTCR
TONSCQMELTLGFWLFR
BTTUSKPWCAYUUCFIEJTQ
LQIGLXIRTGSUHTA
TVLLNIOHKJ
JLUXJRSHBTFH
VKVPLLFUMVDQONANSDLDKMEQ
YWKACIWORPPHHJFYA
UQHFOFU
გამომავალი მონაცემები
14
11
10
17
13
15
11
9
10
14
12
5
თქვენი პასუხი
14
11
10
17
13
15
11
9
10
14
12
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16
LUSKOK
H
ABDFYJSIGMKCXRUAJWUN
PEMNSBWKGYQMGPBIENSTFHX
FNRULBODSHQVN
XXTKYPJFYSGJRCBTD
HAHNE
CVNCPYOQUEDGYHXOCF
GSKBGIMSAFTIRACDQYDUO
GVGUPFYFBFRGXWCSBPHMMII
NQVQOBKMKV
RFWLOSVQHPEYJUAHIDSKWUJR
JDQ
YJBRL
NCHFQXIOSKDTWCAVBFNEPHJ
VPXJIFSLMM...
გამომავალი მონაცემები
5
1
17
16
12
13
4
14
16
15
7
18
3
5
19
18
თქვენი პასუხი
5
1
17
16
12
13
4
14
16
15
7
18
3
5
19
18
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
39
IDVHBFCUSVYLGTFBX
TVQPNBIDPBDBSISM
KNHOCECQHEIJVRWDLPTDEUFKR
YBDOTIOQGKADBXFSLAK
ENPJQDSCQXYGRLVKQNPLONNN
UCAHRDENKTYAECO
GXNFDHIWYWYPDNNK
MKPA
EKQLWTQF
EDRLNBEPBFCNIIXXCDTHELA
TXRAHLIASNVM
YBYFIVEXLULTONEI
DETTXJIUSKKDGACUQUBGMMDHC
MBPEKO...
გამომავალი მონაცემები
14
10
18
14
16
12
11
4
7
14
11
12
16
17
10
9
3
12
9
13
7
16
3
14
14
8
16
5
4
10
8
13
17
11
3
18
12
16
13
თქვენი პასუხი
14
10
18
14
16
12
11
4
7
14
11
12
16
17
10
9
3
12
9
13
7
16
3
14
14
8
16
5
4
10
8
13
17
11
3
18
12
16
13
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
55
TDWLQFLABDJOAVIF
IQOEEKTAC
GREHWOB
EXGWFANLK
IHANCWYCPKSMAJFOPWYPTM
XGSPLQSCQFMHAPCQVKDSSKVX
KMQEWPOIENDI
YRBBKGVARTNMMAAQRGWI
GSVHUXKOXNSD
YLSBF
GXMGLLGFKBPFSLO
RABUPUNMOBSPKCBGYPWHYSV
XNVXETOXIKDUKMMUMDTB
NCNKOTDBPCHKIRVYERP
QBUBTWVDUHF...
გამომავალი მონაცემები
12
8
7
9
15
14
10
13
10
5
10
16
12
14
16
18
1
10
13
15
13
14
12
13
12
4
14
11
5
13
8
16
8
15
11
14
12
2
6
17
9
10
13
16
14
15
9
3
13
14
8
4
13
11
9
თქვენი პასუხი
12
8
7
9
15
14
10
13
10
5
10
16
12
14
16
18
1
10
13
15
13
14
12
13
12
4
14
11
5
13
8
16
8
15
11
14
12
2
6
17
9
10
13
16
14
15
9
3
13
14
8
4
13
11
9
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
71
JLPDDYYSF
HHBHUQ
OHAXONARTHR
XXLH
IKOWBYRSGLRYSXMNL
DNQJXSMQNGUMFT
TD
MQ
JOFOLSSVUKDYEOUNOU
TJJJ
JNOICAXXCTFDHYR
KSPTFOSLGKOPDOCNVYPBRA
UKSYAQBNHFE
QSVXGA
SRV
JRKMAC
KQARGPPHGTV
MQNREAQJBQBQABVCRFSMN
QVLODACG
TXQ
HOIFGGAGKYE
XXJNCY...
გამომავალი მონაცემები
7
4
7
3
13
11
2
2
12
2
13
16
11
6
3
6
9
12
8
3
9
5
13
11
17
11
10
6
6
11
11
12
15
14
12
9
16
5
5
16
1
10
2
7
16
14
10
11
9
11
1
8
13
7
12
12
4
13
17
14
1
5
12
13
1
12
17
3
9
14
11
თქვენი პასუხი
7
4
7
3
13
11
2
2
12
2
13
16
11
6
3
6
9
12
8
3
9
5
13
11
17
11
10
6
6
11
11
12
15
14
12
9
16
5
5
16
1
10
2
7
16
14
10
11
9
11
1
8
13
7
12
12
4
13
17
14
1
5
12
13
1
12
17
3
9
14
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
86
UFRHLSI
NLSKUKWUBHWSLKKMJRXPYTM
D
REYVKJOWBOQGQJHAMHOKXXPUE
JVQIGTLKKAVGRYJIGXMWXNQL
XOUEHSDXJQXJOQOEKHN
HYCVARVHPBWIRWRWHDQ
HWJGBHHSNLCUSTQIFTOIISRF
QDPTJDN
EQQNYWQXLVQCR
BTFOKOVVKAYRLKEHDYFBLVR
RCMYRXQESBVJTGOHTJUG
COIFVCKCLPNCBROLW
SOFT...
გამომავალი მონაცემები
7
15
1
17
15
11
12
16
6
10
13
16
12
5
12
7
4
7
1
14
15
13
3
13
17
1
10
12
13
16
3
2
14
6
9
13
10
8
11
14
14
1
11
9
12
12
1
10
11
17
18
15
15
13
11
15
11
1
18
8
5
9
3
12
4
15
4
12
11
15
2...
თქვენი პასუხი
7
15
1
17
15
11
12
16
6
10
13
16
12
5
12
7
4
7
1
14
15
13
3
13
17
1
10
12
13
16
3
2
14
6
9
13
10
8
11
14
14
1
11
9
12
12
1
10
11
17
18
15
15
13
11
15
11
1
18
8
5
9
3
12
4
15
4
12
11
15
2
10
6
16
12
5
13
9
2
2
14
15
5
11
13
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
97
CNDYWTPWYHPEVVQGDGNWGUORI
YBLNDNVOSK
NOVNJVPNWCHGLBVIPDOBNIP
MINUTAGPUPBYKNM
ESHA
GXVRRWSMYOGHNQTBVVL
MJOPBIXYM
NACTVDYR
WOFRJYFBB
JVUWNDLISJKCCSSJYKABPWOBC
VQUTBBWRNNKDIKKX
SNMCJWBKEYHAHKIJBJR
BPHCPTD
PPJAWISTCRKGIYTBDASKUKPUP
NBWLSVJF
...
გამომავალი მონაცემები
16
9
13
11
4
15
8
8
7
16
12
14
6
15
8
12
4
10
7
9
13
4
11
3
14
17
3
15
14
16
11
3
16
15
10
6
8
11
6
2
10
12
14
16
14
6
14
5
4
5
13
9
1
5
10
7
8
8
16
16
7
11
8
13
8
10
8
17
5
6
16
1
16
...
თქვენი პასუხი
16
9
13
11
4
15
8
8
7
16
12
14
6
15
8
12
4
10
7
9
13
4
11
3
14
17
3
15
14
16
11
3
16
15
10
6
8
11
6
2
10
12
14
16
14
6
14
5
4
5
13
9
1
5
10
7
8
8
16
16
7
11
8
13
8
10
8
17
5
6
16
1
16
13
7
13
12
14
13
13
6
15
15
9
13
3
13
12
14
5
6
13
7
6
6
14
11
ჩეკერის პასუხი
YES