ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 19:20:06

ამოცანა: რიცხვი და სიმრავლე

მომხმარებელი: goduadze_saba

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int a[20000],s,n,i,l,r,ans=0;; 
int main (){
	cin>>s>>n;
	for (i=0; i<s; i++) cin>>a[i];
	sort(a,a+s); j=s;
	for (i=0; i<j; i++){
		l=0; r=s-1;
		while (l<r){
			if (s-a[i]>l+r/2) l=l+r/2;
			if (s-a[i]<l+r/2) r=l+r/2;
		}
		ans=ans+l-i;
	}
	cout<<ans;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:8:15: error: 'j' was not declared in this scope
  sort(a,a+s); j=s;
               ^