ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 19:03:12

ამოცანა: სიტყვები

მომხმარებელი: Tokoqurdadze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <string>
#include <set>
#include<vector>

using namespace std;

vector<set<char>> letters;
set<char>::iterator it;
//vector<string> word; 
int main()
{
  int amount;
  cin>>amount;
  for(int a=0; a<amount; a++){
    string word;
    cin>>word;
    for(int i = 0; i<word.size(); i++){
      letters[a].insert(word[i]);
    }
  }
  for(int a=0; a<amount; a++){
    cout << letters[a].size();
  }
  
  
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
EQUITYEQU
IQUETTT
PPPPPP
გამომავალი მონაცემები
6
5
1
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
LORGHJYXTMBYMHXAFCQ
NSQMJ
WAJFHADOANRY
UVRACSOPHXQLB
OUWNCYWWSRHJAPLF
გამომავალი მონაცემები
15
5
10
13
14
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8
SOW
CWBUBATIJAEE
MBHIQ
VJRWPRLV
UALYDSJKXDSDSKYX
P
D
HHMCMAGHTODEVU
გამომავალი მონაცემები
3
9
5
6
9
1
1
11
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12
CBUOMERBKAWFHMDHG
DVOEDYRAWCMESW
KLAMXLIHIPJJVK
VIYBFGKJWHPQHYQFKYEMTCR
TONSCQMELTLGFWLFR
BTTUSKPWCAYUUCFIEJTQ
LQIGLXIRTGSUHTA
TVLLNIOHKJ
JLUXJRSHBTFH
VKVPLLFUMVDQONANSDLDKMEQ
YWKACIWORPPHHJFYA
UQHFOFU
გამომავალი მონაცემები
14
11
10
17
13
15
11
9
10
14
12
5
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
16
LUSKOK
H
ABDFYJSIGMKCXRUAJWUN
PEMNSBWKGYQMGPBIENSTFHX
FNRULBODSHQVN
XXTKYPJFYSGJRCBTD
HAHNE
CVNCPYOQUEDGYHXOCF
GSKBGIMSAFTIRACDQYDUO
GVGUPFYFBFRGXWCSBPHMMII
NQVQOBKMKV
RFWLOSVQHPEYJUAHIDSKWUJR
JDQ
YJBRL
NCHFQXIOSKDTWCAVBFNEPHJ
VPXJIFSLMM...
გამომავალი მონაცემები
5
1
17
16
12
13
4
14
16
15
7
18
3
5
19
18
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
39
IDVHBFCUSVYLGTFBX
TVQPNBIDPBDBSISM
KNHOCECQHEIJVRWDLPTDEUFKR
YBDOTIOQGKADBXFSLAK
ENPJQDSCQXYGRLVKQNPLONNN
UCAHRDENKTYAECO
GXNFDHIWYWYPDNNK
MKPA
EKQLWTQF
EDRLNBEPBFCNIIXXCDTHELA
TXRAHLIASNVM
YBYFIVEXLULTONEI
DETTXJIUSKKDGACUQUBGMMDHC
MBPEKO...
გამომავალი მონაცემები
14
10
18
14
16
12
11
4
7
14
11
12
16
17
10
9
3
12
9
13
7
16
3
14
14
8
16
5
4
10
8
13
17
11
3
18
12
16
13
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
55
TDWLQFLABDJOAVIF
IQOEEKTAC
GREHWOB
EXGWFANLK
IHANCWYCPKSMAJFOPWYPTM
XGSPLQSCQFMHAPCQVKDSSKVX
KMQEWPOIENDI
YRBBKGVARTNMMAAQRGWI
GSVHUXKOXNSD
YLSBF
GXMGLLGFKBPFSLO
RABUPUNMOBSPKCBGYPWHYSV
XNVXETOXIKDUKMMUMDTB
NCNKOTDBPCHKIRVYERP
QBUBTWVDUHF...
გამომავალი მონაცემები
12
8
7
9
15
14
10
13
10
5
10
16
12
14
16
18
1
10
13
15
13
14
12
13
12
4
14
11
5
13
8
16
8
15
11
14
12
2
6
17
9
10
13
16
14
15
9
3
13
14
8
4
13
11
9
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
71
JLPDDYYSF
HHBHUQ
OHAXONARTHR
XXLH
IKOWBYRSGLRYSXMNL
DNQJXSMQNGUMFT
TD
MQ
JOFOLSSVUKDYEOUNOU
TJJJ
JNOICAXXCTFDHYR
KSPTFOSLGKOPDOCNVYPBRA
UKSYAQBNHFE
QSVXGA
SRV
JRKMAC
KQARGPPHGTV
MQNREAQJBQBQABVCRFSMN
QVLODACG
TXQ
HOIFGGAGKYE
XXJNCY...
გამომავალი მონაცემები
7
4
7
3
13
11
2
2
12
2
13
16
11
6
3
6
9
12
8
3
9
5
13
11
17
11
10
6
6
11
11
12
15
14
12
9
16
5
5
16
1
10
2
7
16
14
10
11
9
11
1
8
13
7
12
12
4
13
17
14
1
5
12
13
1
12
17
3
9
14
11
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
86
UFRHLSI
NLSKUKWUBHWSLKKMJRXPYTM
D
REYVKJOWBOQGQJHAMHOKXXPUE
JVQIGTLKKAVGRYJIGXMWXNQL
XOUEHSDXJQXJOQOEKHN
HYCVARVHPBWIRWRWHDQ
HWJGBHHSNLCUSTQIFTOIISRF
QDPTJDN
EQQNYWQXLVQCR
BTFOKOVVKAYRLKEHDYFBLVR
RCMYRXQESBVJTGOHTJUG
COIFVCKCLPNCBROLW
SOFT...
გამომავალი მონაცემები
7
15
1
17
15
11
12
16
6
10
13
16
12
5
12
7
4
7
1
14
15
13
3
13
17
1
10
12
13
16
3
2
14
6
9
13
10
8
11
14
14
1
11
9
12
12
1
10
11
17
18
15
15
13
11
15
11
1
18
8
5
9
3
12
4
15
4
12
11
15
2...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
97
CNDYWTPWYHPEVVQGDGNWGUORI
YBLNDNVOSK
NOVNJVPNWCHGLBVIPDOBNIP
MINUTAGPUPBYKNM
ESHA
GXVRRWSMYOGHNQTBVVL
MJOPBIXYM
NACTVDYR
WOFRJYFBB
JVUWNDLISJKCCSSJYKABPWOBC
VQUTBBWRNNKDIKKX
SNMCJWBKEYHAHKIJBJR
BPHCPTD
PPJAWISTCRKGIYTBDASKUKPUP
NBWLSVJF
...
გამომავალი მონაცემები
16
9
13
11
4
15
8
8
7
16
12
14
6
15
8
12
4
10
7
9
13
4
11
3
14
17
3
15
14
16
11
3
16
15
10
6
8
11
6
2
10
12
14
16
14
6
14
5
4
5
13
9
1
5
10
7
8
8
16
16
7
11
8
13
8
10
8
17
5
6
16
1
16
...
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO