ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 18:54:55

ამოცანა: ჭრელი სიტყვები

მომხმარებელი: oni333

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;
int main()
{
  string s;
  cin >> s;
  set<char>set1;
  for(int i = 0; i < s.length(); i ++);
  set1.insert(s[i]); 
  if(set1.size() == s.length())
  cout << "YES"; else cout << "NO";
  return 0;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:10:19: error: 'i' was not declared in this scope
   set1.insert(s[i]);
          ^