ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 18:44:05

ამოცანა: ჭრელი სიტყვები

მომხმარებელი: oni333

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
  string s1;
  cin>>s1
  set<char>set1;
  for(int i=0; i<s1.length(); i++);
  set1.insert(s1[i]);
  if(set1.size() == s1.length() )
  cout<<"YES"; else cout<<"NO";
  return 0;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:5: error: expected ';' before 'set'
   set<char>set1;
   ^~~
main.cpp:8:5: error: 'set1' was not declared in this scope
   set1.insert(s1[i]);
   ^~~~
main.cpp:8:20: error: 'i' was not declared in this scope
   set1.insert(s1[i]);
          ^