ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 18:30:46

ამოცანა: რიცხვების შებრუნება

მომხმარებელი: rezichach

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	int n, i, b;
	cin >> n;
	for (i = 1; i <= n; i++) {
		cin >> b;
		cout << b / 10 + (b % 10) * 10;

	}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
6
15 92 70 44 27 30
გამომავალი მონაცემები
51 29 7 44 72 3
თქვენი პასუხი
5129744723
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
10
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
10 11 12 21 31
გამომავალი მონაცემები
1 11 21 12 13
თქვენი პასუხი
111211213
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
გამომავალი მონაცემები
21 31 41 51 61 71 81 91 2 12
თქვენი პასუხი
2131415161718191212
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
11 22 33 44 55
გამომავალი მონაცემები
11 22 33 44 55
თქვენი პასუხი
1122334455
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
98
გამომავალი მონაცემები
89
თქვენი პასუხი
89
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
59 95 46 64 77
გამომავალი მონაცემები
95 59 64 46 77
თქვენი პასუხი
9559644677
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
66 67 76 66
გამომავალი მონაცემები
66 76 67 66
თქვენი პასუხი
66766766
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
53 41 90 21 50 95 27 47 66 28 33 24 13 98 33 77 25 91 27 71 86 30 85 72 95 90 21 99 23 34 62 22 56 40 34 22 47 80 75 28 44 88 73 84 19 66 47 28 43 62 96 65 75 13 93 51 19 80 64 85 88 19 89 42 77 58 96 45 42 66 54 79 24 65 84 28 77 74 38 96 26 36 68 89 ...
გამომავალი მონაცემები
35 14 9 12 5 59 72 74 66 82 33 42 31 89 33 77 52 19 72 17 68 3 58 27 59 9 12 99 32 43 26 22 65 4 43 22 74 8 57 82 44 88 37 48 91 66 74 82 34 26 69 56 57 31 39 15 91 8 46 58 88 91 98 24 77 85 69 54 24 66 45 97 42 56 48 82 77 47 83 69 62 63 86 98 68 32 31 51...
თქვენი პასუხი
3514912559727466823342318933775219721768358275991299324326226544322748578244883748916674823426695657313915918465888919824778569542466459742564882774783696263869868323151691363473178681977344
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
42
25 75 85 96 63 38 60 13 24 69 85 89 34 58 39 20 84 73 51 84 98 12 42 72 51 89 38 97 93 97 69 77 64 94 42 92 58 91 80 70 87 67
გამომავალი მონაცემები
52 57 58 69 36 83 6 31 42 96 58 98 43 85 93 2 48 37 15 48 89 21 24 27 15 98 83 79 39 79 96 77 46 49 24 29 85 19 8 7 78 76
თქვენი პასუხი
52575869368363142965898438593248371548892124271598837939799677464924298519877876
ჩეკერის პასუხი
YES