ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 16:45:03

ამოცანა: ორი მასივი

მომხმარებელი: nutsgerm

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
set <int> st;
int a,b,c,d,e,i,k;
int main () {
 cin>>a;
 for (i=0; i<a; i++) {
  cin>>a[i];
 cin>>b;
  for (i=0; i<b; i++){
    cin>>c;
    st.insert(c);
    }
 for (i=0; i<a; i++)
 if (st.find(a[i])==st.end()) k++;
    cout<<k<<endl;
   for (i=0; i<a; i++)
    if (st.find(a[i])==st.end()) cout<<a[i]<<" ";

}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:8:13: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
   cin>>a[i];
       ^
main.cpp:15:17: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
 if (st.find(a[i])==st.end()) k++;
         ^
main.cpp:18:23: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
    if (st.find(a[i])==st.end()) cout<<a[i]<<" ";
            ^
main.cpp:18:46: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
    if (st.find(a[i])==st.end()) cout<<a[i]<<" ";
                       ^
main.cpp:20:1: error: expected '}' at end of input
 }
 ^