ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 16:42:44

ამოცანა: ორი მასივი

მომხმარებელი: nutsgerm

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
#include <set>
using namespace std;
multiset <long long> st;
multiset <long long> ::iterator it;
int a,b,c,d,e,i;
int main () {
 cin>>a;
 for (i=0; i<a; i++) {
  cin>>b; 
  st.insert(b);}
 cin>>b;
  for (i=0; i<b; i++){
    cin>>c;
    st.insert(c);
    }
 for (i=0; i<n; i++)
 if (st.find(a[i])==st.end()) k++;
    cout<<k<<endl;
   for (i=0; i<n; i++)
    if (st.find(a[i])==st.end()) cout<<a[i]<<" ";

}
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:17:14: error: 'n' was not declared in this scope
 for (i=0; i<n; i++)
       ^
main.cpp:18:17: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
 if (st.find(a[i])==st.end()) k++;
         ^
main.cpp:18:31: error: 'k' was not declared in this scope
 if (st.find(a[i])==st.end()) k++;
                ^
main.cpp:19:15: error: 'k' was not declared in this scope
     cout<<k<<endl;
        ^
main.cpp:20:18: error: 'n' was not declared in this scope
   for (i=0; i<n; i++)
         ^
main.cpp:21:23: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
    if (st.find(a[i])==st.end()) cout<<a[i]<<" ";
            ^
main.cpp:21:46: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
    if (st.find(a[i])==st.end()) cout<<a[i]<<" ";
                       ^
main.cpp: At global scope:
main.cpp:24:1: error: expected declaration before '}' token
 }
 ^