ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 16:09:20

ამოცანა: სიტყვები

მომხმარებელი: ArcheXa

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა/******************************************************************************

               Online C++ Compiler.
        Code, Compile, Run and Debug C++ program online.
Write your code in this editor and press "Run" button to compile and execute it.

*******************************************************************************/

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;


int main()
{
  int n;
  cin >> n;
  string s;
  set<char>mySet;
  while(n--)
  {
    cin >> s;
    for(int i =0; i < s.length(); i++)
      mySet.insert(s[i]);
    cout << mySet.size();
    mySet.erase(mySet.begin(),mySet.end());
  }
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
EQUITYEQU
IQUETTT
PPPPPP
გამომავალი მონაცემები
6
5
1
თქვენი პასუხი
651
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
LORGHJYXTMBYMHXAFCQ
NSQMJ
WAJFHADOANRY
UVRACSOPHXQLB
OUWNCYWWSRHJAPLF
გამომავალი მონაცემები
15
5
10
13
14
თქვენი პასუხი
155101314
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8
SOW
CWBUBATIJAEE
MBHIQ
VJRWPRLV
UALYDSJKXDSDSKYX
P
D
HHMCMAGHTODEVU
გამომავალი მონაცემები
3
9
5
6
9
1
1
11
თქვენი პასუხი
395691111
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12
CBUOMERBKAWFHMDHG
DVOEDYRAWCMESW
KLAMXLIHIPJJVK
VIYBFGKJWHPQHYQFKYEMTCR
TONSCQMELTLGFWLFR
BTTUSKPWCAYUUCFIEJTQ
LQIGLXIRTGSUHTA
TVLLNIOHKJ
JLUXJRSHBTFH
VKVPLLFUMVDQONANSDLDKMEQ
YWKACIWORPPHHJFYA
UQHFOFU
გამომავალი მონაცემები
14
11
10
17
13
15
11
9
10
14
12
5
თქვენი პასუხი
1411101713151191014125
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16
LUSKOK
H
ABDFYJSIGMKCXRUAJWUN
PEMNSBWKGYQMGPBIENSTFHX
FNRULBODSHQVN
XXTKYPJFYSGJRCBTD
HAHNE
CVNCPYOQUEDGYHXOCF
GSKBGIMSAFTIRACDQYDUO
GVGUPFYFBFRGXWCSBPHMMII
NQVQOBKMKV
RFWLOSVQHPEYJUAHIDSKWUJR
JDQ
YJBRL
NCHFQXIOSKDTWCAVBFNEPHJ
VPXJIFSLMM...
გამომავალი მონაცემები
5
1
17
16
12
13
4
14
16
15
7
18
3
5
19
18
თქვენი პასუხი
51171612134141615718351918
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
39
IDVHBFCUSVYLGTFBX
TVQPNBIDPBDBSISM
KNHOCECQHEIJVRWDLPTDEUFKR
YBDOTIOQGKADBXFSLAK
ENPJQDSCQXYGRLVKQNPLONNN
UCAHRDENKTYAECO
GXNFDHIWYWYPDNNK
MKPA
EKQLWTQF
EDRLNBEPBFCNIIXXCDTHELA
TXRAHLIASNVM
YBYFIVEXLULTONEI
DETTXJIUSKKDGACUQUBGMMDHC
MBPEKO...
გამომავალი მონაცემები
14
10
18
14
16
12
11
4
7
14
11
12
16
17
10
9
3
12
9
13
7
16
3
14
14
8
16
5
4
10
8
13
17
11
3
18
12
16
13
თქვენი პასუხი
141018141612114714111216171093129137163141481654108131711318121613
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
55
TDWLQFLABDJOAVIF
IQOEEKTAC
GREHWOB
EXGWFANLK
IHANCWYCPKSMAJFOPWYPTM
XGSPLQSCQFMHAPCQVKDSSKVX
KMQEWPOIENDI
YRBBKGVARTNMMAAQRGWI
GSVHUXKOXNSD
YLSBF
GXMGLLGFKBPFSLO
RABUPUNMOBSPKCBGYPWHYSV
XNVXETOXIKDUKMMUMDTB
NCNKOTDBPCHKIRVYERP
QBUBTWVDUHF...
გამომავალი მონაცემები
12
8
7
9
15
14
10
13
10
5
10
16
12
14
16
18
1
10
13
15
13
14
12
13
12
4
14
11
5
13
8
16
8
15
11
14
12
2
6
17
9
10
13
16
14
15
9
3
13
14
8
4
13
11
9
თქვენი პასუხი
128791514101310510161214161811013151314121312414115138168151114122617910131614159313148413119
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
71
JLPDDYYSF
HHBHUQ
OHAXONARTHR
XXLH
IKOWBYRSGLRYSXMNL
DNQJXSMQNGUMFT
TD
MQ
JOFOLSSVUKDYEOUNOU
TJJJ
JNOICAXXCTFDHYR
KSPTFOSLGKOPDOCNVYPBRA
UKSYAQBNHFE
QSVXGA
SRV
JRKMAC
KQARGPPHGTV
MQNREAQJBQBQABVCRFSMN
QVLODACG
TXQ
HOIFGGAGKYE
XXJNCY...
გამომავალი მონაცემები
7
4
7
3
13
11
2
2
12
2
13
16
11
6
3
6
9
12
8
3
9
5
13
11
17
11
10
6
6
11
11
12
15
14
12
9
16
5
5
16
1
10
2
7
16
14
10
11
9
11
1
8
13
7
12
12
4
13
17
14
1
5
12
13
1
12
17
3
9
14
11
თქვენი პასუხი
7473131122122131611636912839513111711106611111215141291655161102716141011911181371212413171415121311217391411
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
86
UFRHLSI
NLSKUKWUBHWSLKKMJRXPYTM
D
REYVKJOWBOQGQJHAMHOKXXPUE
JVQIGTLKKAVGRYJIGXMWXNQL
XOUEHSDXJQXJOQOEKHN
HYCVARVHPBWIRWRWHDQ
HWJGBHHSNLCUSTQIFTOIISRF
QDPTJDN
EQQNYWQXLVQCR
BTFOKOVVKAYRLKEHDYFBLVR
RCMYRXQESBVJTGOHTJUG
COIFVCKCLPNCBROLW
SOFT...
გამომავალი მონაცემები
7
15
1
17
15
11
12
16
6
10
13
16
12
5
12
7
4
7
1
14
15
13
3
13
17
1
10
12
13
16
3
2
14
6
9
13
10
8
11
14
14
1
11
9
12
12
1
10
11
17
18
15
15
13
11
15
11
1
18
8
5
9
3
12
4
15
4
12
11
15
2...
თქვენი პასუხი
7151171511121661013161251274711415133131711012131632146913108111414111912121101117181515131115111188593124154121115210616125139221415511135
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
97
CNDYWTPWYHPEVVQGDGNWGUORI
YBLNDNVOSK
NOVNJVPNWCHGLBVIPDOBNIP
MINUTAGPUPBYKNM
ESHA
GXVRRWSMYOGHNQTBVVL
MJOPBIXYM
NACTVDYR
WOFRJYFBB
JVUWNDLISJKCCSSJYKABPWOBC
VQUTBBWRNNKDIKKX
SNMCJWBKEYHAHKIJBJR
BPHCPTD
PPJAWISTCRKGIYTBDASKUKPUP
NBWLSVJF
...
გამომავალი მონაცემები
16
9
13
11
4
15
8
8
7
16
12
14
6
15
8
12
4
10
7
9
13
4
11
3
14
17
3
15
14
16
11
3
16
15
10
6
8
11
6
2
10
12
14
16
14
6
14
5
4
5
13
9
1
5
10
7
8
8
16
16
7
11
8
13
8
10
8
17
5
6
16
1
16
...
თქვენი პასუხი
169131141588716121461581241079134113141731514161131615106811621012141614614545139151078816167118138108175616116137131214131361515913313121456137661411
ჩეკერის პასუხი
YES