ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 15:48:14

ამოცანა: ჭრელი სიტყვები

მომხმარებელი: ArcheXa

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა/******************************************************************************

               Online C++ Compiler.
        Code, Compile, Run and Debug C++ program online.
Write your code in this editor and press "Run" button to compile and execute it.

*******************************************************************************/

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;


int main()
{
  string s;
  cin >> s;
  set<char>mySet;
  for(int i = 0; i < s.length(); i ++)
  mySet.insert(s[i]);
  if (mySet.size() == s.length())
  cout << "YES";
  else 
  cout << "NO";
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
sport
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
abracadabra
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
z
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
dcdcdcddcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcddddcddcdcdcdccdcd
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
qwertyuiopasdfghjklzq
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
qazwsxcderfvbgt
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
yes
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
barcelona
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES