ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 15:45:42

ამოცანა: ჭრელი სიტყვები

მომხმარებელი: gurjani

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main()
{
  int a,b;
  string x;
  set<char>s;
  int main (){
  cin>>x;
  int n=x.size();
  for (int i=0; i<n; i++){
      s.insert(x[i]);
  }
  if (s.size()==x.size()) cout<<"YES";
  else cout<<"NO";
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:11:16: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
   int main (){
        ^
main.cpp:19:1: error: expected '}' at end of input
 }
 ^