ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 15:39:45

ამოცანა: კონვერტები

მომხმარებელი: LU1SA

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include<set>
using namespace std;
set<int>b;
int n,a;


main() {{
  cin>>n;
  for(i=0;i>=n;i++)
  cin>>a;
  b.insert(a);
} cout<<b.size();
  
  
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:10:9: error: 'i' was not declared in this scope
   for(i=0;i>=n;i++)
     ^