ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 15:22:17

ამოცანა: მშვილდოსნები

მომხმარებელი: elenesharabidze

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
long long n, a, b, k, g, c;
int main() {
  cin>>n;
  for (int i=1; i<=n; i++) {
    cin>>a>>b;
    if (a>b) {
      c++;
    } else if (b>a) {
      g++;
    } else {
      k++;
    }
  }
  if (c>g) {
    cout<<1;
  } else if (c<g) {
    cout<<2;
  } else {
    cout<<0;
  }
}
	

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
2 3
8 8
6 1
0 2
5 5
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
7 4
8 2
7 4
4 4
1 6
1 6
2 4
6 5
2 5
4 5
2 2
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12
7 4
8 2
7 4
4 4
1 6
1 6
2 4
6 5
2 5
4 5
2 2
7 1
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
7 4
8 2
7 4
4 4
1 6
1 6
2 4
6 5
2 5
6 5
2 2
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
7 9
8 10
7 4
4 7
1 6
1 6
2 4
6 9
2 5
4 5
2 3
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
6 6
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
10 1
2 3
2 3
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
2 13
4 3
5 4
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
5 1
1 5
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES